Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Туристическа (граждански туризъм)

0 Поръчки Империал Застраховки

Доброволна застраховка, която осигурява защита по време на вашия престой в чужбина или в България. Обезпечава навременната медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване.

Трудова злополука (над 15 човека)

0 Поръчки Империал Застраховки

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Трудова злополука (от 5-15 човека)

0 Поръчки Империал Застраховки

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Трудова злополука (до 5 човека)

0 Поръчки Империал Застраховки

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Имуществена застраховка (склад)

0 Поръчки Империал Застраховки

Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България.

Имуществена застраховка (магазин)

0 Поръчки Империал Застраховки

Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България.

Имуществена застраховка (офис)

0 Поръчки Империал Застраховки

Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България.

Медицинска застраховка (Здравен пакет)

0 Поръчки Империал Застраховки

Искате да получавате висококачествено медицинско обслужване при настъпил здравословен проблем? Погрижете се да го имате с медицинска застраховка „Здраве“. С нея си гарантирате съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или заболяване.

Гражданска отговорност и Автокаско

0 Поръчки Империал Застраховки

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Гражданска отговорност и Автокаско

0 Поръчки Империал Застраховки

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Гражданска отговорност и Автокаско

0 Поръчки Империал Застраховки

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.