Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Архитектурен тур - Русе

0 Поръчки Талима Архитектурен тур

Международната търговия на дунавския полис, Австрийското влияние като предпоставка за просперитет, модернизацията преди Освобождението...

Запознайте се с историята ,потенциала на Русе и перспективата за неговото бъдеще!