Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Кубовете на раздора

18 Поръчки Интерактив Стъдинг Кубовете на раздора

''Кубовете на раздора" е модифицирана версия на играта Дженга в електронен вариант. При дръпване на кубче се отваря поле с въпрос от икономическите дисциплини, чийто отговор е един от няколко предложениПри правилен отговор полето се оцветява в зелено, а при грешен - червено.

Финансова бесеница

12 Поръчки Интерактив Стъдинг Финансова бесеница

Чрез нашата игра "Финансова бесеница" прилагаме електронна интерактивност в класическата игра - бесеница. Играта може да се прилга за много различни специалности, като за сега е модифицирана за часове по финанси. Трансформирания вариант за образователни цели не променя правилата на обикновената игра, която познаваме.

Предприемачество в Майнкрафт

11 Поръчки Интерактив Стъдинг Предприемачество в Майнкрафт

Играта ни по предприемачество за 8-ми клас в Minecraft, търси ангажираност от учениците и подобрява фактора на забавление в ученето, като се добавя нещо познато и разнообразяващо. Състой от серия от роботи, които питат въпроси свързани с предмета, а играча трябва да отговори на тях правилно – ако даде правилен отговор получава точка/диамант/, продължава напред, а ако сбърка не му се дава точка. Въпросите са от типа затворен отговор и са 8 на брой.

Викторини

8 Поръчки Интерактив Стъдинг Викторини

КУПИ

С викторини можете проверите и да сравните знанията си по даден предмет.Имаме брояч на точките, както и кореспонденция на екрана цветово при правилени ггрешем отговор.  Включва въпроси по икономика, география, български език и литература, здравословни и безопасни условия на труд и други предмети за класовете от 8-ми до 10-ти включително.

Магнитна Магия

9 Поръчки Интерактив Стъдинг Мобилни игри

Мобилната ни игра за Android устройства по физика съдържа три основни компонента. Първият представлява измерване на магнитното поле със сензор, вграден във вашите смартфони. Вторият показва интересни изображения, свързани с магнитното поле, а третият- проверка на знания чрез въпроси по темата с възможни отговори „да“ и „не“.

 
Шестте Мислещи Шапки на Дебоно

13 Поръчки Интерактив Стъдинг Мобилни игри

Този метод, чиято цел е провокирането на мисленето извън утвърдените му мисловни схеми, служи за резгледането на на проблем от шест различни гледни точки под формите на шапки, всяка с различно значение и роля. Всяка шапка символизира птделен тип мислене. Нашият продукт инструмент за определяне на преобладаващ стил мислене в група. Можете да го ползвате с @edu.mon.bg през приложението PowerApps на Microsoft