Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Одит - средна компания

0 Поръчки Одит файнанс груп финансов продукт - одит

Дадените цени са базови и включват всички одиторски услуги, които предлагаме като една пакетна услуга. В зависимост от одитното задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори като обхват на работа и сложност на финансовите отчети на компанията чрез консултация с нашите екперти.

Одит - голяма компания

1 Поръчки Одит файнанс груп финансов продукт - одит

Дадените цени са базови и включват всички одиторски услуги, които предлагаме като една пакетна услуга. В зависимост от одитното задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори като обхват на работа и сложност на финансовите отчети на компанията чрез консултация с нашите екперти.

Одит - малко предприятие

0 Поръчки Одит файнанс груп финансов продукт - одит

Дадените цени са базови и включват всички одиторски услуги, които предлагаме като една пакетна услуга. В зависимост от одитното задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори като обхват на работа и сложност на финансовите отчети на компанията чрез консултация с нашите екперти.

Одит- микро предприятие

0 Поръчки Одит файнанс груп финансов продукт - одит

Дадените цени са базови и включват всички одиторски услуги, които предлагаме като една пакетна услуга. В зависимост от одитното задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори като обхват на работа и сложност на финансовите отчети на компанията чрез консултация с нашите екперти.

Счетоводство- големи предприятия

1 Поръчки Одит файнанс груп финансов продукт

Дадените цени са базови и включват всички одиторски услуги, които предлагаме като една пакетна услуга. В зависимост от одитното задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори като обхват на работа и сложност на финансовите отчети на компанията чрез консултация с нашите екперти.

Счетоводство- средни предприятия

0 Поръчки Одит файнанс груп финансов продукт

Дадените цени са базови и включват всички счетоводни услуги, които предлагаме, като пакетна услуга. В зависимост от счетоводното задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори и желанията на клиента (обхват на работа, сложност на финансовите дейности на компанията и др.), чрез консултация с нашите екперти.

Счетоводство- малки предприятия

0 Поръчки Одит файнанс груп финансов продукт

Дадените цени са базови и включват всички счетоводни услуги, които предлагаме, като пакетна услуга. В зависимост от счетоводното задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори и желанията на клиента (обхват на работа, сложност на финансовите дейности на компанията и др.), чрез консултация с нашите екперти.

Счетоводство- микро предприятия

0 Поръчки Одит файнанс груп финансов продукт

Дадените цени са базови и включват всички счетоводни услуги, които предлагаме, като пакетна услуга. В зависимост от счетоводното задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори и желанията на клиента (обхват на работа, сложност на финансовите дейности на компанията и др.), чрез консултация с нашите екперти.