Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Дебитна карта

0 Поръчки Кредит Корпорейшън Банк Банкови карти

Какви възможности Ви предлага Вашата дебитна карта ?         

  1. Плащане на стоки и услуги чрез терминални устройства     
  2. Сигурност и защита от злоупотреби     
  3. Теглене или внасяне на пари в брой чрез терминални устройства     
  4. Превод между платежни сметки чрез  терминални устройства     
Депозит и влог

0 Поръчки Кредит Корпорейшън Банк Банкови сметки

Предимства на срочния депозит:     

  1. Сигурност     
  2. Високи лихви     
  3. Инвестиция за временно свободните средства на клиента     
  4. Намаляване на риска от обезценяване на парите   

Минимално салдо - 500 лева